stemmingswisseling

stemmingswisselingen tijdens de overgang