letselschade

Letselschade, een ongeluk zit in een klein hoekje

Als je in Amerika een ongeluk krijgt, zijn de advocaten eerder op de plek des onheils dan de hulpdiensten, hoor je wel eens. Wij hebben in Nederland niet zo’n claimcultuur. Maar gelukkig kun je hier ook de hulp inroepen van een specialist.  Als je je geleden letselschade wilt verhalen op de veroorzaker van een ongeval.

Materiële schade

Schadevergoeding, ofwel smartengeld, kan uit twee componenten bestaan. Eerst heb je de materiële schade. Dat is de vermogensschade die je lijdt of gaat lijden als gevolg van geleden of te lijden inkomensverlies. Die is in Nederland niet absurd hoog. Maar deze kan, mits goed onderbouwd, aardig oplopen als je ook het toekomstige inkomensverlies in de begroting kan verantwoorden. De materiële schadevergoeding die je van de tegenpartij ontvangt is belast als bruto inkomen.

Immateriële schade

Naast de materiële schadevergoeding kennen wij in Nederland ook de immateriële  schadevergoeding. Dat is de schade die je hebt geleden door pijn en verdriet, of door de aantasting van je eer of goede naam. Deze schade is wat lastiger aan te tonen. Voor de veroorzaker die de schade moet betalen, maakt het niet uit welk etiket de rechter op de vergoeding plakt. Hij zal toch met het bruto bedrag over de brug moeten komen.

De rechter bepaalt…

Maar voor de ontvanger van de vergoeding maakt het een wereld van verschil. De immateriële vergoeding is fiscaal namelijk netto te toucheren. Dat maakt het interessant om een (zo groot mogelijk) deel van de schadevergoeding als immaterieel te laten bestempelen door de rechter. Want de burgerrechter stelt de hoogte van de te betalen vergoeding vast en bepaalt het karakter daarvan.

Inkomstenbelasting?

De Inspecteur van de Inkomstenbelasting is niet verplicht om de uitspraak van de  burgerrechter te volgen, maar zal er doorgaans niet ongemotiveerd van kunnen afwijken. Hier is bijstand van een specialist wenselijk. Niet van een advocaat die een paar keer in zijn loopbaan tegen een letselschadezaak aanloopt, maar van een bedreven specialist, die er niet alleen een zo hoog mogelijke vergoeding voor je kan uitslepen, maar die kan adviseren hoe je die vergoeding fiscaal het gunstigst “naar je toe kunt laten komen”.