Overwaarde huis verzilveren

Hoe verzilver je de overwaarde van je huis?

Het is mooi als je huis meer waard is dan de hypotheek die er op rust. De kunst is om die overwaarde uit de stenen te halen op een verantwoorde manier. Daar komt ook verantwoordelijkheid bij kijken natuurlijk. Je wilt de overwaarde maximaal benutten. De vraag is hoe je dat doet en welke mogelijkheden  het best bij je situatie passen.  Er zijn grofweg drie manieren om je overwaarde te verzilveren. Hieronder volgt een overzicht.

1. Een bankhypotheek afsluiten

In bijna alle situaties ben je het flexibelste uit met een bankhypotheek, die vaak ook het voordeligst is. De bankhypotheek is eigenlijk een doorlopend krediet met je huis als onderpand. De bankhypotheek, ook wel krediethypotheek genoemd, kent geen verplichte aflossing. Maar je kunt bij een bankhypotheek atijd boetevrij aflossen als je dat wilt. Een voordeel ten opzichte van een normaal doorlopend krediet is, dat de rente relatief laag is, omdat de geldgever het huis als onderpand heeft en dat is een gewild verhaalsobject met een gering risico voor de bank. Maar er zijn zoals altijd, ook nadelen verbonden aan het afsluiten van een bankhypotheek. Ten eerste is daar het feit, dat de rente van een bankhypotheek variabel is. En die rente is sinds 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar is. Maar gelukkig kun je altijd boetevrij aflossen dus als de rente te hoog oploopt is dat een veilig idee.

Een tweede nadeel van de bankhypotheek in vergelijking met een doorlopend krediet is, dat je voor het afsluiten van een bankhypotheek naar een notaris moet (en die werkt niet voor niets, helaas). En in de meeste gevallen moet het huis worden getaxeerd, wat ook weer kosten met zich meebrengt. Gelukkig is een overlijdensrisicoverzkering, die duurder wordt naarmate je ouder bent, niet vereist bij een bankhypotheek.


Je kunt bij een bankhypotheek altijd geld opnemen als je wat nodig hebt. Een bankhypotheek kan worden afgesloten tot meestal 50% van de marktwaarde van het pand. Let bij het afsluiten van een bankhypotheek wel even op de voorwaarden. Met name het minimumbedrag van de bankhypotheek verschilt sterk per bank en kan oplopen tot wel €50.000.-. De laagste rente krijg je doorgaans bij de bank waar ook je eerste hypotheek loopt, omdat die geen renteopslag rekent. Sommige banken willen dat je naast de bankhypotheek ook nog een betaalrekening opent.

Afgezien van deze nadelen is de bankhypotheek populair vanwege de gunstige rente, die je alleen betaalt over het uitstaande bedrag. Net als bij een doorlopend krediet moet je de discipline hebben om niet constant tegen de limiet te hangen.

2. Een aflossingsvrije hypotheek nemen

Als je een aflossingsvrije hypotheek afsluit, krijg je in een keer een groot bedrag. Over dit bedrag betaal je rente. Die rente is niet aftrekbaar. net als bij de bankhypotheek dient het huis als onderpand. Dus moet je naar de notaris en zal de bank een recent taxatierapport verlangen. Als je je huis verkoopt dient (een deel van) de verkoopprijs als aflossing. De naam aflossingsvrij is eigenlijk onjuist. Ook aan de einde van het contract dient ergeheel en ineens te worden afgelost. Aflossen kan ook tijdens de rit, tot wel 10% boetevrij op jaarbasis. anders dan bij een bankhypotheek De rente is fiscaal niet aftrekbaar maar kan wel voor langere tijd worden vastgezet.


Een aflossingsvrije hypotheek neem je als je eenmalig een groot bedrag nodig hebt. als je iedere maand een bedrag nodig hebt kun je met van het bedrag een lijfrente kopen. Maar dat is bij een lage rentestand niet aantrekkelijk. Als alternatief zou je in dat geval ook kunnen denken aan de aankoop van een vastrentende belegging, maar daarmee loop je natuurlijk wel een risico.

3. Kiezen voor een opeethypotheek

Als je inkomen niet hoog genoeg is om van rond te komen, maar je hebt wel vermogen in de stenen zitten, kun je kiezen voor een opeethypotheek. Zo kun je vanuit de overwaarde je pensioen aanvullen op je oude dag. De rente, die fiscaal niet aftrekbaar is, wordt betaald uit een speciaal daarvoor gereserveerd deel van de lening. Realiseer je wel dat banken strikte verstrekkingregels hanteren bij het uitlenen van geld, ook als daar vermogen in de vorm van overwaarde tegenover staat.

Wat is nou het beste?

Dat hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie. Maar de mogelijkheden zijn er gelukkig wel, ook op latere leeftijd. Overwaarde verzilveren is specialistenwerk. Dus is het belangrijk, dat je een adviseur neemt die vaker met dit bijltje heeft gehakt en deze nichemarkt door en door kent.

Dit is een bijdrage van Mattie van Hoof, eigenaar van Rootsfinancieeladvies.nl.