terug naar kantoor

We gaan langzaam weer terug naar kantoor

Na de zware lockdown van de afgelopen periode, gaan steeds meer mensen weer deels of zelfs volledig naar kantoor. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. Herken jij jezelf hierin en ga je ook steeds vaker weer kantoor? 

Helft weer naar kantoor

TNO heeft voor de derde keer een zogenaamde NEA-COVID-19-meting gedaan. Hiermee kijken ze hoe en vooral waar de Nederlanders werken. Toen het coronavirus zijn weg naar Nederland vond, werd van iedereen die het kon verlangt om zoveel mogelijk thuis te werken. Kantoren gingen dicht, bureaus in huis werden opgebouwd en vergaderingen op locatie maakten plaats voor digitale meetings. Het meest recente onderzoek laat zien dat ruim een jaar later de touwtjes wat meer gevierd worden. In maart 2021 gaf 51 procent van de werknemers aan volledig op locatie te werken. Nog eens 14 procent zegt zowel op kantoor als deels thuis te werken. De overige 35 procent zegt uitsluitend vanuit huis te werken. 

Kunnen en willen niet thuis

Hierbij moet wel gezegd worden dat voor de meeste werknemers op locatie thuiswerken geen optie is omdat het werk dit niet toelaat. Een ander groot deel zegt dat het ook aan persoonlijke motivatie mist om thuis te blijven werken. Onderaan de streep zeggen negen van de 10 werknemers op locatie dat zij niet thuis kunnen of wíllen werken. Een overgroot deel van de ondervraagde werknemers zegt dat op locatie de coronamaatregelen nageleefd worden. Met deze kennis in het achterhoofd constateert TNO echter ook iets opmerkelijks: één op de zes van de ondervraagden is bang om op het werk met corona besmet te worden. Dit komt wellicht door de afstand die volgens de respondenten niet altijd bewaard kan blijven. De helft van de werknemers lukt het niet om afstand te houden tot klanten/leerlingen/patiënten en zo’n 30 procent niet om afstand te houden met collega’s. Dit ervaren mensen vooral in de zorg en het onderwijs.


Onderwijs voelt onveiliger

Duiken we nog iets dieper in de cijfers van de werknemers uit het onderwijs, dan komen meer schokkende cijfers aan het licht. De angst om besmet te worden met het virus is daar namelijk het grootst met een aandeel van 31 procent. Ongeveer één op de vijf van de leerkrachten denkt corona te hebben gehad. Van alle werknemers die op een onderwijslocatie werken denkt ruim 7 procent te zijn besmet op de werkvloer.

Hoeveel werk jij op dit moment thuis? Wil jij graag weer naar kantoor, maar biedt jouw werk die mogelijkheid niet. Of juist andersom: zit jij veel liever thuis? Hoewel de arbeidsmarkt op veel vlakken krap is, worden op veel plekken nog wel naar extra handjes gezocht. Van carrière switchen en goed voorbereid aan de sollicitatie beginnen? Vergeet dan niet om jezelf voor te voorbereiden op bijvoorbeeld een Eelloo test of een HFM talentenindex