gelukkiger gescheiden

Gelukkiger gescheiden?

Wat maakt ongelukkiger? Een slecht huwelijk of een scheiding?

Je ziet het veel om je heen. De kinderen gaan het huis uit en de ouders gaan scheiden met alle gevolgen van dien. Begrijpelijk misschien, want wie wil er in een slecht huwelijk blijven zitten? De vraag is of deze mensen er uiteindelijk gelukkiger door worden. Want dat is toch wel de bedoeling.


Onderzoek

Er is een Amerikaans onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Aan 5232 personen gevraagd of ze gelukkig waren in hun huwelijk. Van de ondervraagden gaven 645 personen aan dat ze vonden dat ze ongelukkig getrouwd waren. Vijf jaar later werden deze ‘ongelukkige mensen’ nog eens ondervraagd. Over het algemeen wordt toch aangenomen dat een ongelukkig huwelijk zijn tol heeft op het geestelijk en zelfs lichamelijk welzijn. En dat eenmaal gescheiden, die mensen opgewekter zijn, minder depressief en een beter zelfbeeld hebben. Maar wat bleek? – Ongelukkig getrouwde mensen waren gemiddeld genomen niet gelukkiger of ongelukkiger dan de mensen die gescheiden waren. Zelfs niet als ze hertrouwd waren. Dat gold voor alle personen ongeacht het afkomst, geslacht, leeftijd en inkomen. – Een scheiding verminderde niet de depressieve gevoelens die de ongelukkig getrouwde mensen hadden, vergeleken met de mensen die bij hun partner bleven. – Bij 74% leidde de scheiding tot een dramatische vermindering van het geluksgevoel. – Er waren meer ongelukkig getrouwde mensen dan ongelukkige huwelijken. – Drie van de vier huwelijken was de ongelukkige persoon getrouwd met iemand die wel gelukkig was met hun huwelijk. – In een ongelukkig huwelijk blijven vergrootte de kans op geweld niet. – Twee van de drie ongelukkig getrouwde mensen die niet scheidden, bleken vijf jaar later wel gelukkig getrouwd. Eén van de vijf gescheiden personen was gelukkig hertrouwd.

Geen huwelijk is hetzelfde

Uit bovenstaande resultaten zou je kunnen afleiden dat mensen over het algemeen beter af zijn als ze ongelukkig getrouwd bij elkaar blijven. Maar geen huwelijk is natuurlijk hetzelfde. Misschien dat huwelijken die uiteindelijk stuk liepen veel meer conflicten hadden. Maar zoals de onderzoekster zegt: Als alleen de allerslechtste huwelijken zouden stranden, dan zou je verwachten dat de mensen na de scheiding zouden melden dat ze een stuk gelukkiger waren, maar dat is niet zo. Uit eerder onderzoek blijkt dat het soort problemen binnen een huwelijk die wel tot een scheiding leiden, nauwelijks verschillen van problemen die mensen hebben die desondanks getrouwd blijven.