generatie boemerang

Generatie boemerang

Je kinderen gaan de deur uit. Maar voor hoelang? Boemerang kinderen keren naar verloop van tijd weer terug naar het huis van hun ouders.


Generatie Boemerang

Boermerang, de naam zegt het al. Je kinderen gaan het huis uit om op zichzelf te wonen, maar keren door omstandigheden na een paar jaar weer terug naar het ouderlijk huis. In Amerika is het percentage boemerangers onder twintigers 13%. En ook in Nederland is dit percentage hoog: 15% volgens het CBS.

Schrikbeeld?

Hoe erg je het ook kan vinden dat je kinderen uit huis gaan, wat zou je er van vinden als je volwassen kinderen weer thuis komen wonen? Misschien was je net gewend aan een huis zonder kinderen en had je net je draai weer gevonden en je empty nest syndroom overwonnen. Het klinkt misschien best gezellig voor even, maar meestal is de achterliggende reden minder positief.

Reden om weer thuis te komen wonen

De reden voor kinderen om weer naar het huis van hun ouders terug te keren is meestal uit nood geboren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kinderen die tijdens hun studie op kamers woonden, zijn afgestudeerd en kunnen geen baan vinden.
  • Kinderen die zijn gaan samenwonen of getrouwd zijn en van wie de relatie stuk is gelopen. Ze komen soms met kind en al weer terug naar huis.
  • Kinderen die een baan hadden en die hun baan kwijtraken en niet genoeg geld hebben om zelfstandig te blijven wonen.
  • Kinderen die door de wooncrisis en het tekort aan betaalbare woningen genoodzaakt zijn om weer thuis te wonen.

Voor hoe lang?

Natuurlijk help je je kinderen als dat nodig is. Maar hoe lang gaat het duren? Het is belangrijk als zowel ouders als kinderen zich van te voren realiseren dat het een tijdelijke noodoplossing is.

Help mee

Je kunt als ouders natuurlijk helpen met goede raad. Maar het is in de eerste plaats aan het kind om zijn zaken weer op orde te krijgen. En als ze daarvoor financieel geholpen moeten worden, dan hangt het natuurlijk van je financiële situatie als ouder af hoeveel je daarbij wil en kan bijspringen.


Maak goede afspraken

Maak goede afspraken over geld en taken. Wat draagt je kind bij in de kosten, wat voor taken zal je kind zelf doen (de was, koken, opruimen, enz.). En misschien het allerbelangrijkste, wat gaat je kind ondernemen om uit deze situatie te komen.