hulp aan ouders

7 Dingen die je op tijd moet regelen voor je bejaarde ouders

Mensen die op een website komen voor 50-plussers, zullen bijna altijd ouders hebben van in de 70, 80 of nog ouder. Ouders die steeds meer zorg nodig hebben omdat ze steeds minder zelf kunnen.

Eén op de drie ouderen krijgt vroeg of laat te maken met dementie. Geen prettig vooruitzicht. Maar er zijn meer oorzaken en gebreken waardoor ouderen hulpbehoevend worden. Er moeten dan zaken geregeld worden. En dat zijn meestal geen dingen waar je graag over nadenkt. Gevolg is, dat het regelen van dat soort dingen vaak wordt uitgesteld tot het eigenlijk te laat is.

1. Inschrijving voor een verzorgingstehuis of aanleunwoning

De trend is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met thuiszorg als dat nodig is. Toch kan er vroeg of laat en zelfs plotseling een moment komen, dat thuis blijven wonen geen optie meer is. Het is verstandig om daar op tijd over na te denken. Om verzorgingstehuizen in de buurt misschien alvast eens te bekijken zodat je een voorkeur uit kan spreken.

Voor een verzorgingstehuis is een indicatie nodig. Die indicatie kan je aanvragen via het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) of met hulp van de huisarts.

Een andere optie is een particulier verzorgingstehuis. Hiervoor krijg je geen vergoeding en dat verblijf moet je zelf betalen.

2. Hulp aanvragen bij de gemeente

Het is mogelijk om specifieke hulp bij de gemeente aan te vragen. Hier heb je recht op volgens de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je kan hulp aanvragen voor bijvoorbeeld taxivervoer, dagbesteding, huishoudelijke hulp of maatschappelijke hulp.

3. Een euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring kan je regelen bij de huisarts. Dat moet gebeuren als iemand nog helder van geest is.  Hierin worden je wensen vastgelegd. Als je niet meer gereanimeerd wilt worden bijvoorbeeld of wat er moet gebeuren als je situatie uitzichtsloos is geworden.

4. Kosten uitvaart of begrafenis

Is er geld beschikbaar voor een uitvaart of is daar een verzekering afgesloten? Het is goed om dat tijdig uit te zoeken. Eventueel kan er misschien nog een uitvaartverzekering afgesloten worden. Op elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl kan je deze verzekeringen vergelijken.

5. Rijbewijs wel of niet verlengen

Vanaf de leeftijd van 75 jaar wordt iedere 5 jaar bekeken of iemand´s rijbewijs nog verlengd kan worden. Maar op die leeftijd kan er veel veranderen binnen vijf jaar. De oudere zelf vindt vaak dat het autorijden nog prima gaat. Het is goed om als kind(eren) regelmatig te checken of het nog wel verantwoord is voor de eigen en vooral ook de veiligheid van de andere weggebruikers.

Die test om de 5 jaar gebeurt niet bij de eigen huisarts maar bij een onafhankelijke arts. Als besloten wordt dat iemand niet meer kan auto rijden, dan wordt het rijbewijs niet meer verlengd. Is de persoon het daar niet mee eens, dan kan er een test bij het CBR aangevraagd worden.

6. Financiële machtigingen

Financiële machtigingen kunnen bij de bank of de notaris geregeld worden. Hierbij machtigt de ouder het kind of een ander familielid om zijn of haar financiële zaken te behartigen. Eventuele onverantwoorde aankopen kunnen hiermee ook teruggedraaid worden.

7. Testament

Een testament is niet verplicht. Als er geen testament is, dan wordt de erfenis volgens de wet geregeld. Wil iemand het anders, of willen ouders het huis op naam van de kinderen zetten, dan is het nodig om een testament op te laten maken bij een notaris. Hieraan zijn wel kosten verbonden.