Op de weg terug door zorg begeleiding

Voor veel mensen is het de afgelopen twee jaar een lastige tijd geweest. Vooral als je tot een kwetsbare groep behoorde. Kwetsbaar omdat je je geestelijk niet goed voelde of omdat je vanwege een slechtere gezondheid niet alles meer kan doen. Voor velen zal het een opluchting zijn nu de meeste beperkende maatregelen vanaf eind februari weer van tafel zijn. Het is nu makkelijker om eens naar een winkel te gaan, familiebezoek te ontvangen of bijvoorbeeld met je vrienden of kleinkinderen op pad te gaan.


Ben je in afgelopen tijd toch meer in een isolement geraakt dan heb je misschien net even dat zetje nodig om weer actief aan het sociale leven deel te nemen. Daarbij kan een maatje, mantelzorger of buurman je zeker bij helpen. Maar ben je niet zo goed in sociale contacten dan is een weg terug in de maatschappij mogelijk door zorg begeleiding. Dit is een professional die naar jou luistert en zich daardoor een beeld kan vormen wat voor jou de juiste manier is om weer deel te nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten.

Hulpmiddelen

Nieuwe mensen leren kennen, vriendschappen sluiten of gewoon weer deelnemen aan activiteiten in de buurt is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Voor jongeren is het vaak iets makkelijker om nieuwe vriendschappen te sluiten dan voor ouderen. Je blijft als senior toch liever binnen in je eigen vertrouwde omgeving zitten. En omdat iedereen tegenwoordig een tv, tablet of mobiele telefoon heeft, weet je precies wat er in de wereld gebeurd. Toch missen veel eenzamen het echte menselijke contact van iemand die op bezoek komt of een praatje met de buurman in de straat.

Dag!enDoen

Juist die mobiele telefoon of tablet kan uitkomst bieden om de eenzaamheid te doorbreken. Daarvoor is sinds een jaar of twee een heel gebruiksvriendelijke app ontwikkelt met de naam Dag!enDoen! Ben je niet zo handig met het installeren van apps dan kan een zorgmedewerker of een kleinkind die vast wel voor je installeren. Via deze app die gebruik maakt van je locatie krijg je als deelnemer dagelijks een aanbod aan activiteiten te zien die bij jouw in de buurt georganiseerd worden. Op de site van Dag!enDoen staan de regio’s en gemeenten die bij dit mooie initiatief zijn aangesloten.

Met een eenvoudige ‘druk op de knop’ meld je je aan en kan je zo op de dag zelf nog meedoen met een activiteit. Tevens kan desgewenst vervoer worden geregeld, ook al is de activiteit een uur later dan de aanmelding. Voor (eenzame) ouderen is Dag!enDoen! een goede uitkomst. Je legt contacten en kunt meedoen aan allerlei activiteiten. Eigenlijk is het dus een heel laagdrempelige mogelijkheid om weer actief aan het maatschappelijke leven deel te nemen.

Zorg is waardevol

Om inzicht te krijgen in wat allemaal mogelijk is hebben cliënten waaronder ouderen vaak de hulp van een professionele zorgverlener nodig. Met de bezuinigingen op de zorg voor de jeugd maakt het kabinet kenbaar dat ze die professionele zorg dicht bij de mens niet belangrijk vinden. Een bezuiniging van een half miljard kan zowel voor zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben desastreus uitpakken.