Complexe baan beschermt je geheugen

Als je een baan hebt die mentaal veel van je vraagt, dan blijft je geheugen mogelijk beter.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Heriot Watt Universiteit dat gepubliceerd is het in het wetenschappelijke tijdschrift  Neurology. Voor dat onderzoek lieten ze 70 Schotten van 70 jaar en ouder verschillende geheugentesten doen. Daarbij werd ook de denksnelheid gemeten. Verder vulden ze vragenlijsten in over hun vroegere werk.
Het bleek dat deelnemers die voor hun werk veel moesten omgaan met gegevens of mensen beter scoorden dan deelnemers die minder mentaal zwaar werk deden. Managers en docenten scoorden hoger dan fabrieksarbeiders en tapijtleggers.

Slimmer?

Dan denk je al snel logisch, ze waren misschien om te beginnen al slimmer. En als je slimmer bent krijgt je ook eerder een complexe baan. Maar daar is bij het onderzoek rekening mee gehouden. Ze kijken ook naar scores die ze op hun 11e haalden tijdens een eerder onderzoek waarbij het IQ getest werd. Naar aanleiding daarvan bleek dat toch maar een gedeelte van de goede scores bij de 70-jarigen te verklaren was.

Verklaring

Hoe dit voordeel precies verklaard moet worden is nog niet bekend. Gedacht wordt dat je tijdens je leven een ‘cognitieve reserve’ opbouwt die de hersenen langer in goede conditie houden en beschermt tegen achteruitgang.