pensioen opbouwen

Wat als je geen pensioenregeling hebt?

Mensen die in vaste dienst zijn bij bedrijven die een eigen CAO hebben of niet bij een bepaalde sector horen, bouwen niet automatisch pensioen op. Daarnaast zijn er in Nederland ook veel zelfstandigen of ZZP-ers die geen pensioenregeling hebben. Deze mensen moeten in principe hun pensioen zelf regelen.

Pensioen opbouwen

In Nederland kan je vanaf je 21e pensioen gaan opbouwen of vanaf het moment dat je gaat werken. Voor wie bij een bedrijf in dienst gaat die onder een CAO vallen, wordt dit automatisch geregeld. Iedereen kan zien op mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen hij of zij tot nu toe heeft heeft opgebouwd. Deelname aan een pensioenfonds is verplicht en kan niet geweigerd worden.

Er zijn twee groepen die niet automatisch pensioen opbouwen

#1 Werknemers die niet onder een CAO vallen

De eerste groep zijn mensen die bij bedrijven werken die niet onder een CAO vallen of die niet bij een sector horen waarbij afspraken over het pensioen zijn gemaakt. Zij bouwen niet altijd pensioen op. Werkgevers zijn dan niet verplicht om je een pensioenregeling op te bouwen. Sommige werkgevers bieden dan alsnog een pensioenregeling aan of maken andere afspraken voor bijvoorbeeld een spaarrekening of beleggingsrekening.


#2 ZZP-ers en zelfstandigen

Mensen die een eigen bedrijf hebben of geregistreerd staan als ZZP-er (Zelfstandigen Zonder Personeel) behoren niet bij een verplichte pensioenregeling. Als zij zelf niets regelen of niet sparen voor later, krijgen ze alleen geld via de AOW (Algemene Ouderdomswet) vanaf de pensioenleeftijd en dat is geen vetpot

Hoe kan je zelf voor geld voor je oude dag zorgen?

Als je geen of niet genoeg pensioen opbouwt, dan is het verstandig om daar zo jong mogelijk iets aan te doen. Want hoe ouder je bent hoe duurder en lastiger het wordt om er nog iets aan te doen.

Er zijn verschillende manieren om te sparen om je pensioen op te bouwen of aan te vullen.


  • zelf sparen – Je kan zelf iedere maand een bedrag apart zetten. Dat is veilig maar schiet op dit moment niet echt op vanwege de lage rente. Sparen voor je pensioen kan je wel belastingvoordeel opleveren.
  • je aansluiten bij een pensioenfonds – je kan je in bepaalde situaties vrijwillig bij een pensioenfonds aansluiten mits je werkzaam bent in de sector.
  • sparen via een spaarconstructie zoals een lijfrenteverzekering, een bancaire lijfrente, een beleggingsregeling of een aanvullend pensioen.
  • je hypotheek aflossen of de overwaarde uit je huis halen – met het aflossen verlaag je de woonlasten en met overwaarde kan je je pensioen aanvullen.
  • blijven werken na je pensioen – als je dat wilt en als je gezondheid dat toelaat.